Andrahandsuthyrning

Styrelsen förhåller sig restriktivt mot andrahandsuthyrning av lägenhet. Orsaken till detta är bland annat att ifall fler lägenheter är upplåtna i andra hand, kan det vara svårare att få personer att engagera sig i styrelsearbetet.

Andrahandsuthyrningen måste vara godkänd av styrelsen. Ansökan ska ske skriftligen och innehålla uppgift om skäl för uthyrning samt den period uthyrningen avser. Ansökan ska också innehålla uppgift om andrahandshyresgäst.

Ifall en medlem får godkänt av styrelsen ska ägaren till lägenheten:
– hålla styrelsen fortlöpande underrättad om sin egen adress.
– informera andrahandshyresgästen om gällande ordningsregler i huset
– se till att det finns en för lägenheten gällande hemförsäkring under uthyrningsperioden

Lämna ett svar