Ohyra

Boende som i sin lägenhet upptäcker ohyra ska ta kontakt med styrelsen. Gemensamt beslutas sedan vem som ska ta kontakt med Anticimex för hjälp med bekämpning. Sanering mot skadeinsekter, råttor, möss och övriga insekter ingår i fastighetsförsäkringen och utförs utan självrisk.

Lämna ett svar