Avgifter

Som bostadsrättsinnehavare betalar du ingen hyra. Du betalar däremot något som kallas för årsavgift. Denna avgift fastställs av styrelsen och är till för att täcka bostadsrättsföreningens alla gemensamma kostnader.

Månadsavgift
Årsavgiften betalas med en 12:te del och i förskott (månadsavgift). Månadsavgiften ska vara bostadsrättsföreningen tillhanda senast den sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutat annat.

Överlåtelseavgift
Vid övergång av bostadsrätt tar föreningen ut en överlåtelseavgift motsvarande 2,5 % av gällande prisbasbelopp för varje transaktion. Överlåtelseavgiften betalas av köparen. Detta gäller även vid arv, gåva, bodelning, byte eller annan form för övergång.

Pantsättning
För pantsättning tar föreningen ut, av pantsättare, en pantsättningsavgift med 1 % av gällande prisbasbelopp vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. Vid överlåtelse betalas denna av köparen.

Bostadsrättsföreningens organisationsnummer är 769604-7716.

Lämna ett svar