Styrelsen

Den årliga stämman är föreningens högsta beslutande organ. Vid det mötet beslutas även om styrelsens sammansättning. Styrelsen består av föreningsmedlemmar som åtar sig att sköta och ansvara för den löpande verksamheten mot ett mindre arvode.

Alla medlemmar är välkomna att delta i styrelsearbetet. Vill du vara med i styrelsen anmäler du ditt intresse till valberedningen.

ORDFÖRANDE: Gaby Rogers
Telefon: 070-757 68 86
e-post: gaby.r@ingenjoren12.se

VICE ORDFÖRANDE: Sara Waernér
e-post: sara.w@ingenjoren12.se

KASSÖR: Jarmo Laaksolahti
e-post: jarmo.l@ingenjoren12.se  

SEKRETERARE: Victor Skogsman
e-post: victor.s@ingenjoren12.se

LEDAMOT: Theresia Jatta-Köhlin
Telefon: 070-777 11 31
e-post: theresia.k@ingenjoren12.se

SUPPLEANT: Titti Björkegren
e-post: titti.b@ingenjoren12.se

SUPPLEANT: Mats Ekendahl
e-post: mats.e@ingenjoren12.se

Lämna ett svar