Ordningsregler

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, hyresgäster eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Om allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen.

Om säkerhet

Kontrollera att portarna i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
Släpp inte någon okänd person i fastigheten.
Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Du ansvarar själv för att brandvarnarenn fungerar.

Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

Störningar

Tänk på att vi bor i ett hus som är väldigt lyhört, speciellt mellan vissa lägenheter. Hög musik/film, spring och lek kan störa dina grannar. Våra ordningsregler säger; För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför inte köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att du stör.

Gemensamma utrymmen

Trapphusen är de mest använda av alla gemensamma utrymmen i vårt hus. Därför är det bra om vi alla försöker komma ihåg att inte förvara olika saker där som till exempel cyklar, skidor och möbler. Placera inte soppåsar utanför lägenhetsdörren utan förvara inne i lägenheten om du inte ha möjlighet att gå till soprummet direkt.

Ställ inte möbler och andra föremål i källar- och vindsförrådens gångar.

Lämna ett svar