Energideklaration

Energideklaration för Ingenjören 12.

Ventilationskontroll är gjord efter att energideklarationen blev klar. Ventilationskontrollen godkändes ej. Under våren 2013 kommer en OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) att göras i huset.

Radonmätning har utförts med godkänt resultat.

Lämna ett svar