Inventering av nycklar

Med anledning av inbrott i källarförråden vill vi nu säkerställa vilka nycklar och nyckelbrickor som finns i omlopp i huset.

Skicka därför ett mail till styrelsen styrelsen@ingenjoren12.se och meddela:

– hur många nyckelbrickor ni har samt nummer på brickorna

– vilka förrådsnycklar ni har samt hur många

Det är också viktigt att ni meddelar styrelsen om en nyckel eller nyckelbricka försvinner så att vi kan avregistrera dessa!

Lämna ett svar